• ΦΑΣΜΑ ΟΠΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • ΦΑΣΜΑ ΟΠΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • ΦΑΣΜΑ ΟΠΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • ΦΑΣΜΑ ΟΠΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • ΦΑΣΜΑ ΟΠΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • ΦΑΣΜΑ ΟΠΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • ΦΑΣΜΑ ΟΠΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΦΑΣΜΑ ΟΠΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ “ΦΑΣΜΑ “ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ   ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Κου ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ STUDIO STAIS.

 • Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
 • ΕΠΙΠΛΑ
 • ΔΑΠΕΔΑ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
 • ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΛΑΤΗΣ: ΦΑΣΜΑ ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ