• ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΜΥΚΟΝΟΣ
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΜΥΚΟΝΟΣ
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΜΥΚΟΝΟΣ
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΜΥΚΟΝΟΣ
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΜΥΚΟΝΟΣ
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΜΥΚΟΝΟΣ
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΜΥΚΟΝΟΣ
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΜΥΚΟΝΟΣ
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΜΥΚΟΝΟΣ
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΜΥΚΟΝΟΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΜΥΚΟΝΟΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ  ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ

 • Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
 • ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
 • ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ
 • ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2020 ΠΕΛΑΤΗΣ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ