• ΟΠΤΙΚΑ EYESIGHT
  • ΟΠΤΙΚΑ EYESIGHT
  • ΟΠΤΙΚΑ EYESIGHT
  • ΟΠΤΙΚΑ EYESIGHT

ΟΠΤΙΚΑ EYESIGHT

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ “ΟΠΤΙΚΑ EYESIGHT” ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ,  ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ STUDIO STAIS

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΛΑΤΗΣ: ΟΠΤΙΚΑ EYESIGHT ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ