• ΟΠΤΙΚΑ EYELAND
  • ΟΠΤΙΚΑ EYELAND
  • ΟΠΤΙΚΑ EYELAND
  • ΟΠΤΙΚΑ EYELAND
  • ΟΠΤΙΚΑ EYELAND

ΟΠΤΙΚΑ EYELAND

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ “ΟΠΤΙΚΑ EYELAND” ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ,  ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ STUDIO STAIS

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΧΑΪΔΑΡΙ ΠΕΛΑΤΗΣ: ΟΠΤΙΚΑ EYELAND ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ