• ΟΠΤΙΚΑ ΜΙΧΑΣ
 • ΟΠΤΙΚΑ ΜΙΧΑΣ
 • ΟΠΤΙΚΑ ΜΙΧΑΣ
 • ΟΠΤΙΚΑ ΜΙΧΑΣ
 • ΟΠΤΙΚΑ ΜΙΧΑΣ
 • ΟΠΤΙΚΑ ΜΙΧΑΣ
 • ΟΠΤΙΚΑ ΜΙΧΑΣ

ΟΠΤΙΚΑ ΜΙΧΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ “ΜΙΧΑΣ “  ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 78, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ STUDIO STAIS.

 

 • Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
 • ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 • ΔΑΠΕΔΑ
 • ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2017 ΠΕΛΑΤΗΣ: ΟΠΤΙΚΑ ΜΙΧΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ