• ΟΠΤΙΚΑ ΙΡΙΔΑ
 • ΟΠΤΙΚΑ ΙΡΙΔΑ
 • ΟΠΤΙΚΑ ΙΡΙΔΑ
 • ΟΠΤΙΚΑ ΙΡΙΔΑ
 • ΟΠΤΙΚΑ ΙΡΙΔΑ
 • ΟΠΤΙΚΑ ΙΡΙΔΑ
 • ΟΠΤΙΚΑ ΙΡΙΔΑ
 • ΟΠΤΙΚΑ ΙΡΙΔΑ

ΟΠΤΙΚΑ ΙΡΙΔΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ “ΙΡΙΔΑ “  ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 73, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ STUDIO STAIS.

 

 • Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
 • ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 • ΔΑΠΕΔΑ
 • ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2020 ΠΕΛΑΤΗΣ: ΟΠΤΙΚΑ ΙΡΙΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ