• ΟΠΤΙΚΑ ΑΒΡΑΜΗΣ
 • ΟΠΤΙΚΑ ΑΒΡΑΜΗΣ
 • ΟΠΤΙΚΑ ΑΒΡΑΜΗΣ
 • ΟΠΤΙΚΑ ΑΒΡΑΜΗΣ
 • ΟΠΤΙΚΑ ΑΒΡΑΜΗΣ
 • ΟΠΤΙΚΑ ΑΒΡΑΜΗΣ
 • ΟΠΤΙΚΑ ΑΒΡΑΜΗΣ

ΟΠΤΙΚΑ ΑΒΡΑΜΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ  ”ΑΒΡΑΜΗΣ”  ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΜΟΥ 7, ΑΘΗΝΑ, ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ   ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Κου ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ.

 

 • Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
 • ΕΠΙΠΛΑ
 • ΔΑΠΕΔΑ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
 • ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2018 ΠΕΛΑΤΗΣ: ΟΠΤΙΚΑ ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ