• ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ TOURS
  • ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ TOURS
  • ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ TOURS
  • ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ TOURS

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ TOURS

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ

  • ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ
  • ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
  • ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2009 ΠΕΛΑΤΗΣ: ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ TOURS ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ