• ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 • ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 • ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 • ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 • ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 • ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 • ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 • ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ.

 •  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 • ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  , ΕΠΙΠΛΑ .
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2009 ΠΕΛΑΤΗΣ: ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ