• ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
  • ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
  • ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
  • ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ENICON ΕΠΕ.

  • ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ
  • ΒΑΦΕΣ
  • ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ
  • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ